WEBSITER ĐANG NÂNG CẤP ĐỂ CHÀO ĐÓN LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP VÀ MỘT KỶ NGUYÊN HOẠT ĐỘNG MỚI
TỔ CHỨC TÌNH NGUYỆN HÒA BÌNH XANH VIỆT NAM
TÌNH NGUYỆN - KHÔNG CÒN LÀ GIỚI HẠN TUỔI TÁC VÀ QUỐC GIA
MỜI CÁC BẠN QUAY TRỞ LẠI VÀO NGÀY 20/1/2017 VÀ ĐÓN CHỜ THỜI KHẮC CHUYỂN GIAO TRONG LỊCH SỬ CÂU LẠC BỘ

“HÒA BÌNH XANH VIỆT NAM - DÙ KHÓ KHĂN TỚI ĐÂU CŨNG CHƯA BAO GIỜ LÙI BƯỚC“
forumvi.com